ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบตำแหน่งนักบริการการลงทุน 6 และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 5-6 กองประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบตำแหน่งนักบริการการลงทุน 6 และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 5-6 กองประชาสัมพันธ์


streaming content By iptv