ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ตำแหน่ง วิศวกร 7 หรือ 8 เเละวิศวกร 5-7 หรือนักวิทยาศาสตร์ 5-7 หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-7 สังกัดกองสนับสนุนการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.


streaming content By iptv