ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 139/2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 5-6 จำนวน 1 อัตรา และนักบริการการลงทุน 6 จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายบริหาร

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 139/2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 5-6 จำนวน 1 อัตรา และนักบริการการลงทุน 6 จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายบริหาร


streaming content By iptv