ร่วมงานกับ IEAT

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร 7-8