ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานใน กนอ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 6