ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานใน กนอ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6