ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ 5 สังกัดกองพัสดุ ฝ่ายพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักบริหารพัสดุ 5 สังกัดกองพัสดุ ฝ่ายพัสดุ


streaming content By iptv