ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 5 หรือ 6 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี


streaming content By iptv