ร่วมงานกับ IEAT

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6 กองบริหารทรัพยากรบุคคล