ร่วมงานกับ IEAT

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบัญชี 5-6 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้