งานสัมมนา Automotive Summit 2017

งานสัมมนา Automotive Summit 2017

สถาบันยานยนต์ จัดงานสัมมนา Automotive Summit 2017 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
รายละเอียดเพิ่มเติม