1 ก.ค. 2559 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ค. 2559 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59) 28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28มิ.ย.59 - 1ก.ค.59)
More...

แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการ Website ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (http://www.ieat.go.th)

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ