นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมประเภทท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล

ปีที่ก่อตั้ง : 2554

ผู้อำนวยการนิคม : นายประทีป เอ่งฉ้วน

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด

อัตราค่าบริการ

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


Web Design By identity access management