สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ณ ไตรมาส 4/2559

พื้นที่ตามผังแม่บท

140,576 ไร่ 
พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่า

22,946 ไร่ 

จำนวนผู้ใช้ที่ดิน

4,054 ราย

จำนวนคนงาน

590,682 คน

เงินลงทุน

3,064,482 ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2559

 


mpls