ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค


mpls