นิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว รับข่าวดี 2 เด้ง !!! นักลงทุนประเดิมจองพื้นที่ทันที หลัง กก.วล. ไฟเขียว EIA

นิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว รับข่าวดี 2 เด้ง !!! นักลงทุนประเดิมจองพื้นที่ทันที หลัง กก.วล. ไฟเขียว EIA

นิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ประเดิมลูกค้ารายแรกทันที รับมาตรการส่งเสริมการเช่าใหม่ หลังรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจาก กก.วล. พร้อมเตรียมเสนอ สศช. และ ครม. ต่อไป หากได้รับอนุมัติโครงการภายในเดือนมกราคม 2560 กนอ. พร้อมดำเนินการก่อสร้างทันที โดยเฟสแรกจะก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป 5 หลัง และลานประชารัฐ ให้เสร็จทันพิธีเปิดนิคมฯ อย่างเป็นทางการ เดือนมีนาคม 2560 คาดนักลงทุนสามารถทยอยเข้าก่อสร้างโรงงานได้ตั้งแต่เมษายน 2560 เป็นต้นไป

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามในสัญญาจองเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท สุลัดดา 168 จำกัด ซึ่งมีความสนใจเช่าที่ดิน จำนวน 30 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับลำไยอบแห้ง และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ โดยเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ทำสัญญาจอง พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษจากมาตรการส่งเสริมการเช่าแบบเร่งรัดพิเศษ (Super Early Bird) คือ การยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรก และค่าบริการบำรุงรักษาปีแรก นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ ทั้งจาก กนอ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หากสามารถลงนามสัญญาเช่าที่ดินภายในเดือนมีนาคม 2560 รวมถึงเริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน 6 เดือน และเปิดดำเนินการภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญาเช่า
“กนอ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ บริษัท สุลัดดา 168 จำกัด ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว เพราะไม่เพียงบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แล้ว กิจการของบริษัทยังมีส่วนช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายประเภทอื่นๆ ที่จะเข้ามาอยู่ในนิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ในอนาคต อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มกิจการโลจิสติกส์และบริการ เป็นต้น”พลเอก วรพงษ์ กล่าว

ประธานบอร์ด กนอ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ล่าสุด คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ครม. ให้ความเห็นชอบโครงการ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติภายในเดือนมกราคม 2560 กนอ. ก็พร้อมดำเนินการก่อสร้างได้ทันที โดยในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 5 หลัง และลานประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการชุมชน/ท้องถิ่น (OTOP) จำนวน 20 ราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีพิธีเปิดนิคมฯ อย่างเป็นทางการ และจะดำเนินการก่อสร้างนิคมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถเริ่มทยอยเข้าดำเนินการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป