พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.2 กล่าวเปิดงานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ(ธงขาวดาวเขียว)ให้แก่โรงงานในนิคมฯ สายงาน ปก.2 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 23 กุมภาพันธ์ 2560


streaming content By iptv