พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี

สายงานปฏิบัติการ 1 ได้จัดให้มีพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี จำนวน 23 ราย ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ   23 มีนาคม 2560


streaming content By iptv