กนอ. จูงใจนักลงทุน อัดโปรโมชั่น "ฟรีค่าเช่า" "นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว"

กนอ. จูงใจนักลงทุน อัดโปรโมชั่น "ฟรีค่าเช่า" "นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว"