ขอเชิญร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ขอเชิญร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อประดับตกแต่งสถานที่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ตามที่รัฐบาลกำหนดช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นั้น

กนอ. ขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน กนอ. ภาคเอกชน ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และพันธมิตร ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอเชิญชวนร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองสีเหลืองในพื้นที่ของท่านให้บานพร้อมกัน โดยเริ่มปลูกดาวเรืองในช่วงวันที่ 12-31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


streaming content By iptv