กนอ.สั่งนิคมฯ ภาคกลางเฝ้าระวัง หลังพบมวลน้ำสะสมพร้อมรับมือ

กนอ.สั่งนิคมฯ ภาคกลางเฝ้าระวัง หลังพบมวลน้ำสะสมพร้อมรับมือ

กนอ.สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมแผนรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดอยุธยา และสระบุรี 5 แห่ง พร้อมซักซ้อมแผนป้องกันมวลน้ำจำนวนมากที่จะไหล มาจากภาคเหนือ ขณะนี้ยังไม่พบนิคมฯใดๆได้รับผลกระทบ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากกรณี เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนครและยังมีพื้นที่เสี่ยงอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กนอ.ได้สั่งการให้ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ยังไม่พบนิคมฯใดๆได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ กนอ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและประสานความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉิน รวมถึงกำกับให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติตามแผนป้องกันน้ำท่วม

ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย นิคมอุตสาหกรรมหนองแค นิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ได้สั่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่กำลังไหลลงมาจากภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก และมวลน้ำกำลังไหลลงมาสู่ภาคกลาง โดยให้เตรียมแผนป้องกันรองรับไว้แล้ว

"ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 มาแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท กนอ.จึงได้สั่งการให้แต่ละนิคมฯ มีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำรวมทั้งแผนรับมือและมีการซ้อมปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมไว้แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการใน นิคมอุตสาหกรรม จึงยังคงมั่นใจที่จะรับมือกับปริมาณน้ำในครั้งนี้ และยังไม่รู้สึกวิตกต่อสถานการณ์น้ำแต่อย่างไร ขณะเดียวกัน กนอ.ยังเตรียมพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด" นายวีรพงศ์กล่าว

ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวน 54 แห่ง กระจายอยู่ใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการเอง จำนวน 11 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม ที่ร่วมดำเนินงานกับผู้พัฒนา จำนวน 43 แห่ง

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv