ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0"

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0"

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0" โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ รร.เดอะสุโกศล   30 สิงหาคม 2560


streaming content By iptv