กิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับสถานที่ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”

กิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับสถานที่ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับสถานที่ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” โดยมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอลนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 10,000 ต้น   7 กันยายน 2560


streaming content By iptv