คณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ เหมราช Vistec และ Gistda พร้อมฟังการบรรยายสรุป ตามโครงการ EEC CONNECTING THAILAND AND JAPAN TO THE FUTURE

คณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ เหมราช Vistec และ Gistda พร้อมฟังการบรรยายสรุป ตามโครงการ EEC CONNECTING THAILAND AND JAPAN TO THE FUTURE

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. และนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ผช.ผวก.ยพ. ในฐานะผู้แทน ผวก. ร่วมกับ สกรศ. และกระทรวงอุตสาหกรรม ต้อนรับ รวอ. รัฐมนตรี METI และคณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ เหมราช Vistec และ Gistda พร้อมฟังการบรรยายสรุป ตามโครงการ EEC CONNECTING THAILAND AND JAPAN TO THE FUTURE   13 กันยายน 2560


streaming content By iptv