เสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอนุมัติ-อนุญาต การจัดการเรื่องร้องเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม”

เสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอนุมัติ-อนุญาต การจัดการเรื่องร้องเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จัดเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอนุมัติ-อนุญาต การจัดการเรื่องร้องเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม” มีนายอนันต์ ศรีบูรพาภิรมย์ ผอ.สน.อบ. เป็นประธาน โดยมีผู้ประกอบการใน นิคมฯ อบ. และนิคมฯ หบ. เข้าร่วมรับฟัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายด้วย 12-13 กันยายน 2560


streaming content By iptv