กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย จัดกิจกรรมในโครงการ ”ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย จัดกิจกรรมในโครงการ ”ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ตุลาคม 2560   กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย จัดกิจกรรมในโครงการ ”ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ลูกจ้าง กนอ. ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ภายในบริเวณ สำนักงานใหญ่ กนอ. และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกันนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในโอกาสนี้ด้วย

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv