นิคมฯลาดกระบังมอบของขวัญวันเด็ก ปี2561 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ

นิคมฯลาดกระบังมอบของขวัญวันเด็ก ปี2561 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ฯ

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ร่วมกับ บริษัท GUSCO จำกัด (สาขาลาดกระบัง) โดยนางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมฯ ลาดกระบัง จำนวน 25 แห่ง


streaming content By iptv