นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับบริษัท ที่ดินบางปะอิน, บริษัท ทีทีดับบลิว, บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น และผู้ประกอบการในนิคมฯ มอบของให้แก่เทศบาลตำบลและโรงเรียนในพื้นที่ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับบริษัท ที่ดินบางปะอิน, บริษัท ทีทีดับบลิว, บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น และผู้ประกอบการในนิคมฯ มอบของให้แก่เทศบาลตำบลและโรงเรียนในพื้นที่ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (สน.บอ.) ร่วมกับบริษัท ที่ดินบางปะอิน, บริษัท ทีทีดับบลิว, บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น และผู้ประกอบการในนิคมฯ สนับสนุนรถจักรยาน อุปกรณ์การเรียน ขนม และของเล่น มอบให้แก่เทศบาลตำบล และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561


streaming content By iptv