สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้คณะนิสิตและอาจารย์วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์ เยี่ยมชมนิคมฯบาชัน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้คณะนิสิตและอาจารย์วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์ เยี่ยมชมนิคมฯบาชัน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยนางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้คณะนิสิตและอาจารย์วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์ เยี่ยมชมนิคมฯบาชัน


streaming content By iptv