กนอ. ให้การต้อนรับ Dr.Liu Xunfeng ประธานกรรมการบริษัท เซี่ยงไฮ้ หว่าอี้ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท หว่าอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

กนอ. ให้การต้อนรับ Dr.Liu Xunfeng ประธานกรรมการบริษัท เซี่ยงไฮ้ หว่าอี้ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท หว่าอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผวก. รผก.ยพ. รผก.บร. รผก.ปก.2 ผช.ผวก.บพ. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ให้การต้อนรับ Dr.Liu Xunfeng ประธานกรรมการบริษัท เซี่ยงไฮ้ หว่าอี้ กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท หว่าอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร กนอ. เพื่อแสดงความขอบคุณในความสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมกล่าวถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ณ ห้องประชุม 205 กนอ. สนญ.   28 กุมภาพันธ์ 2561


streaming content By iptv