ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste to Energy)" ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste to Energy)" ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. และนายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ "การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน (Waste to Energy)" ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ยกระดับเป็นพื้นที่นำร่องตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ อมตะ สมาร์ทซิตี้ อย่างเป็นรูปธรรม   6 มีนาคม 2561


streaming content By iptv