การนิคมฯ เผย 70 หน่วยงานรัฐฯ – เอกชนร่วมออกความเห็น ลงทุนท่าเรือ มาบตาพุด เฟส 3 ชี้ร้อยละ 85 สนใจ พร้อมเตรียมประกาศร่วมทุน ส.ค. นี้

การนิคมฯ เผย 70 หน่วยงานรัฐฯ – เอกชนร่วมออกความเห็น ลงทุนท่าเรือ มาบตาพุด เฟส 3 ชี้ร้อยละ 85 สนใจ พร้อมเตรียมประกาศร่วมทุน ส.ค. นี้


streaming content By iptv