เผยแพร่แบบชี้แจงข้อมูลสอบถาม ของงานจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ ได้มีบริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของงานจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กนอ. ขอตอบคำถาม รายละเอียด ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ