18 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงาน และติดตั้งภายในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)
สถาบันเครือข่าย