ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งวิศวกร 5 กปก.