ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งวิศวกร 5 กองกำกับการปฏิบัติการ