ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5-7 กองความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย ฝ่ายสิ่งเเวดล้อม
สถาบันเครือข่าย