ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 6-7 สังกัด กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันเครือข่าย