ร่วมงานกับ IEAT

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริการการลงทุน ระดับ 5-6 สังกัดกองสิทธิประโยชน์
สถาบันเครือข่าย