ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5-6 สังกัดกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ