งาน Thailand e-Commerce Week 2017

งาน Thailand e-Commerce Week 2017

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการทำ e-Commerce ของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.etda.or.th/ecommerceweek2017