งานแสดงเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก A-PLAS 2018 "A-PLAS, ASEAN Community Plastic Exhibition 2018"

งานแสดงเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก A-PLAS 2018 "A-PLAS, ASEAN Community Plastic Exhibition 2018"

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้กำหนดจัดงานแสดงเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติก A-PLAS 2018 "A-PLAS, ASEAN Community Plastic Exhibition 2018" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2561 ณ อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีเป้าหมายให้งานแสดงสินค้า A-PLAS เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าของอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เวทีการจัดงานครั้งนี้แสดงผลิตภัณฑ์และวิทยาการล่าสุด รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้เข้าชมงานจากในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม