ข่าวประชาสัมพันธ์การขายพื้นที่ฯ จากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)

ข่าวประชาสัมพันธ์การขายพื้นที่ฯ จากบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย (NPA) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่ และโรงงานสำเร็จรูปสำหรับรอการขาย ในเขตจังหวัดศักยภาพทางธุรกิจ อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี หากท่านผู้บริหาร/ท่านผู้ประกอบการมีความสนใจ และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณชวลิต พูลพิพ้ฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โทร. 0-2686-1800, 0-2610-2222 ต่อ 1856 หรือ 081-408-4991 โทรสาร.0-2617-8227 หรือ e-mail : chawalit@sam.or.th”

Download
สถาบันเครือข่าย