โครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านพื้นที่เชิงพาณิชย์ของอาคารแสดงประเทศไทย

ผู้สนใจจะต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่กำหนดผ่านช่องทางการสมัครออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก ผู้ประกอบการจะต้องประสานเรื่องใบอนุญาตนำเข้า การนำเข้า และการขนส่งต่าง ๆ กับ ผู้บริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถ มีศักยภาพ สามารถเข้าร่วมนำเสนอสินค้าของตนเองเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท คือ
1. สินค้าสำหรับจัดจำหน่าย ในพื้นที่เชิงพาณิชย์
2. สินค้าสำหรับแจก ให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงาน หรือบุคคลพิเศษ (วีไอพี)

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเครือข่าย