กระทรวงอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ถึง 30 มีนาคม 2563
สถาบันเครือข่าย