นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางบุปผา กวินวศิน

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3845 7002-4 , 0 3821 3007

โทรสาร : 0 3845 7005 , 0 3821 3700

E-mail : amatanakorn.1@ieat.go.th

Website : www.amata.com

จำนวนผู้ประกอบการ : 820 ราย

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาคาร Amata Services Center

700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ที่ 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 15,567 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 10,035 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 1,394 ไร่

- พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,600 ไร่

- พื้นที่สีเขียว 850 ไร่

- ผังการใช้พื้นที่

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากร 2,500 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 8.5 ล้านบาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 57 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 85 กิโลเมตร

- สนามบินอู่ตะเภา 31 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 42 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) 67 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 40 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 96 กิโลเมตร

- เมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร

- พัทยา 54 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ดำเนินการโดย : บริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบ่อเติมอากาศ

- สามารถบำบัดได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบถนน

- สายประธาน 48 เมตร, 6 ช่องจราจร

- สายรองประธาน 32 เมตร , 4 ช่องจราจร


ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตพาณิชย์ 700 บาท/ไร่/เดือน

- เขตอุตสาหกรรมประกอบการเสรี 900 บาท / ไร่ /เดือน

ค่าน้ำประปา

-14.50 บาท /ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการ ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- อัตราค่าบริการ 0-200 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 6 บาท/ลูกบาศก์เมตร

- อัตราค่าบริการ 201-300 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 7 บาท/ลูกบาศก์เมตร

- อัตราค่าบริการ 301-500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 8 บาท/ลูกบาศก์เมตร

- เกินจาก 500 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน 24 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการกำจัดขยะ

-2 บาท /กิโลกรัม หรือ ถัง 200 ลิตร ถังละ 200 บาท