กนอ. มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับชุมชนตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กนอ. มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับชุมชนตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.บพ. นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บร. พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 17,000 ชิ้นให้กับชุมชนรอบ กนอ.สนญ. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 2.ชุมชนโรงเจมักกะสัน และชุมชนหลังวัดมักกะสัน 3.ชุมชนหมอเหล็ง 4.ชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา 5.ชุมชนริมคลองสามเสน 6.ชุมชนซอยประชาสันติ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 205 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
สถาบันเครือข่าย