กนอ. มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับวัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

กนอ. มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับวัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางปนัดดา  รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บร. สิบเอกจตุรงค์ เจริญสุขหนอ ผอ.ฝบร. และพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับวัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) จำนวน 1,500 ชิ้น และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม จำนวน 1,500 ชิ้น ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19)