พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เซเว่น สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เซเว่น สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก. นางสาวกฤตยาพร  ทัพภะทัต รผก.บพ. นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บร. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เซเว่น สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกเสื้อผ้า ในเขตประกอบการเสรี จำนวน 8.97 ไร่
สถาบันเครือข่าย