กนอ.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

กนอ.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อำนวยการฝ่ายให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หน.ผตร.อก. และคณะผู้ตรวจราชการประกอบด้วย นายสุระ เพชรพิรุณ ผตร.อก. นายบรรจง สุกรีฑา  ผตร.อก. นายเดชา  จาตุธนานันท์ ผตร.อก. และทีมงาน เข้าตรวจแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติราชการของกนอ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมร่วมกันด้วย